• ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
 • 0969388277
 • Số lượng: 15 NAM
 • Tuổi:22 – 30 Tuổi
 • Địa điểm làm việc: Tỉnh KYOTO – NHẬT BẢN
 • Công việc: Vận hàng và điều khiển máy sản xuất linh kiện ô tô.
 • Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên về chuyên ngành Cơ Khí, điện công nghiệp, hoá học.
 • Yêu cầu khác: Ưu tiên ứng viên đã biết tiếng Nhật bài 20 trở lên.
 • Hình thức phỏng vấn: Skype.
 • Tiền lương cơ bản: 190.000 Yên ( Chưa tính làm thêm )
 • Ngày chốt form: 12/04/2019
 • Ngày Thi: 24/04/2019
 • Ngày dự kiến bay: 08/2019.
 • 0969388277
 • Thời gian làm việc: 8h sáng – 17h chiều ( thứ 2 – thứ 6, làm ngoài giờ, thứ 7 và chủ nhật được tính làm thêm )
  Chế độ: Được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể và bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật Nhật Bản.

  Các bạn quan tâm xin vui lòng Liên hệ.