CƠ KHÍ

Home / CƠ KHÍ

Cơ hội được làm việc ở trong các xưởng, nhà máy có dây chuyền sản xuất hiện đại.